Modellfall Weißwasser oder das Masz aller Dinge

 

Bürger*Innen der Stadt Weißwasser, Stefan Nolte, Hendrik Scheel, Bernadette La Hengst, Paul Brodowski, Ruth Feindel, Jochen Roller, Konstanze Fischbeck, Holger Schmidt, Christine Lehmann, uva.

 

Bundeskulturstiftung

Bauhaus100/ fonds bauhaus heute

Neufertbauverein e.V.

Kulturstiftung Sachsen

Hendrik Scheel Modellfall Weißwasser


7 Bautafeln, Weißwasser O/L 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                 Texte: Stefan Nolte